Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Po czym rozpoznać, że biuro podróży jest wiarygodne?

wręczane bilety

Biuro podróży to instytucja, świadcząca odpłatne usługi organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych w celach turystyki i rekreacji. Dane statystyczne wskazują, że co 4 wyjazd wakacyjny organizowany jest za pośrednictwem biur podróży. Biura podróży powinny mieć solidne podstawy ekonomiczne i dbać o pozytywny wizerunek swojej marki. Klienci niechętnie inwestują w organizacje wycieczek przez nieznane na rynku biura podróży, bojąc się ich upadku i niewypłacalności. Statystyki wskazują, że ponad 87% Polaków sprawdza biura podróży przed wyjazdem. Jak robić to poprawnie?

 

Jak rozpoznać wiarygodne biuro podróży?

  1. Działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru. Działalność w zakresie usług turystycznych jest regulowana przepisami prawa i wymaga uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. W ewidencji można sprawdzić, czy biuro podróży działa legalnie, czy nie zawiesiło działalności, nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności i czy nie znajduje się w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru. Warto zwrócić uwagę na datę wpisu i sprawdzić, jak długo organizator działa na rynku usług turystycznych. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek wpisu do rejestru nie dotyczy agentów turystycznych, którzy tylko sprzedają a nie organizują imprezy turystyczne.
  2. Nie widnieje w Krajowym Rejestrze Długów. Informacje o wiarygodności ekonomicznej biura podróży i zdolności finansowej można zasięgnąć Biurze Informacji Gospodarczej. Warto również sprawdzić, czy biuro podróży nie jest zadłużone i skorzystać w tym celu z ewidencji KRD. Przy okazji można także poszukać informacji o touroperatorze na stronie CEIDG.
  3. Posiada solidne zabezpieczenie finansowe. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru jest posiadanie zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów. W ogólnodostępnej ewidencji można sprawdzić wysokość tego zabezpieczenia oraz okres jego obowiązywania. Na wypadek niewypłacalności biuro podróży ma obowiązek poryć koszty powrotu do miejsca wyjazdu oraz zwrotu kosztów podróży. Klient po opłaceniu kosztów podróży lub zaliczki większej niż 10% ma prawo otrzymać pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego. Na dokumencie wskazany jest sposób ubiegania się o wypłatę środków z ubezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest przede wszystkim od przychodów przedsiębiorców.
  4. Posiada gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Wiarygodne biuro podróży musi posiadać zawartą gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, które są zabezpieczeniem przed niewypłacalnością. Sprawdźmy, czy wybrane biuro podróży jest ubezpieczone. Biuro podróży musi zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych oraz umowę o turystyczny rachunek powierniczy. Warto również zwrócić uwagę, czy biuro podróży posiada certyfikat Polskiej Izby Turystyki.
  5. Wpłaca składki na Fundusz Gwarancyjny. Wiarygodne biuro podróży jest zobowiązane dokonywać terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Biura podróży muszą co miesiąc składać deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru i otrzymają 3-letni zakaz wykonywania działalności turystycznej. Składka wynosi maksymalnie 15 złotych od każdego klienta. Środki z TFG uruchamiane są, gdy pula środków z polisy ubezpieczeniowej organizatora zostanie wyczerpana.